HVO RIJEČ, Glasnik Hrvatskog Vijeća Obrane Sarajevo

hvo sarajevo glasnik hvo sarajevo broj 1 glasnik hvo sarajevo broj 2
Hrvatsko Vijeće Obrane Broj 1, Siječanj 1993. Broj 2, Ožujak 1993.
     
glasnik hvo sarajevo broj 3 glasnik hvo sarajevo broj 4 hr glasnik hvo sarajevo broj 4 en
Broj 3, Svibanj 1993. Broj 4, Kolovoz 1993. Broj 4, August 1993.
     
Brojevi 1 i 2: HVO RIJEČ - GLASNIK HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE SARAJEVO
Izdaje Ured za društvene djelatnosti pravosuđe i upravu HVO Sarajevo - Odjel za PRESS
Direktor lista: Vlado PERKOVIĆ Glavni urednik: Alenko ZORNIJA
Odgovorni urednici: Ivica ŠIMUNOVIĆ, Zdenko ČELAN
UREĐUJE KOLEGIJ UREDNIŠTVA: Ivica ŠIMUNOVIĆ, Zdenko ČELAN, Alenko ZORNIJA, Mirsad MAGLAJAC, Krunoslav MALENICA, Vanja RAJS (grafičko oblikovanje), Dragan PINJUH, Darko PODBOJ, Branko VLAČIĆ, Zvonko AŽDAJIĆ (fotografija)
PRIPREMA TEKSTA: Željko PEHAR
PRELOM I RAČUNARSKA OBRADA: HVO informatika, Dragan KARANUŠIĆ
Tisak: »REPROGRAFIKA« - SARAJEVO, za tisak: Ivan Gubić
LIST IZLAZI MJESECNO
RUKOPISE, FOTOGRAFIJE I DISKETE NE VRAĆAMO!
Telefon: 652-781 Fax: 652-785
List je registriran pri Uredu za informiranje Vlade RBiH pod brojem 254, 16.11.1992. godine
ZA IZDAVAČA: Predstojnik Ureda za društvene djelatnosti, pravosuđe i upravu, Prof. dr. Pero ŠIMUNOVIĆ
 
Broj 3: HVO RIJEČ - GLASNIK HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE SARAJEVO
Izdaje Ured za društvene djelatnosti pravosuđe i upravu HVO Sarajevo - Odjel za tisak
Gl. i odg. urednik: Philip Miro ARAPOVICS
UREĐUJE KOLEGIJ UREDNIŠTVA: Alenko ZORNIJA, Zdenko ČELAN, Mirsad MAGLAJAC, Nenad OKIĆ, Vladimir PERKOVIĆ, Vanja RAJS (design), Damir MILANOVIĆ i Nikola RADELJKOVIĆ (grafičko oblikovanje), Željko BOŠNJAK.
Ravnatelj lista i fotografija: Zvonimir AŽDAJIĆ
Priprema i unos teksta: Željko PEHAR, Željka ERGELAŠEV
RAČUNARSKA OBRADA: HVO informatika, Dragan KARANUŠIĆ i Nedim ČOLIĆ
Tisak: »OKO dd« - SARAJEVO, za tisak: Rasim RAPA
RUKOPISE, FOTOGRAFIJE I DISKETE NE VRAĆAMO!
Telefon: 652-781 Fax: 652-785
List je registriran pri Uredu za informiranje Vlade RBiH pod brojem 254, 16.11.1992. godine
ZA IZDAVAČA: Zlatko JURKOVIĆ
 
Broj 4: HVO RIJEČ - GLASNIK HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE SARAJEVO
Izdaje Ured za društvene djelatnosti pravosuđe i upravu HVO Sarajevo - Odjel za tisak
Gl. i odg. urednik: Philip Miro ARAPOVICS
UREĐUJE KOLEGIJ UREDNIŠTVA: Alenko ZORNIJA, Zdenko ČELAN, Mirsad MAGLAJAC, Nenad OKIĆ, Vladimir PERKOVIĆ, Vanja RAJS (design), Damir MILANOVIĆ, Željko BOŠNJAK.
Ravnatelj lista i fotografija: Zvonimir AŽDAJIĆ
Priprema i unos teksta: Željka ERGELAŠEV
RAČUNARSKA OBRADA: HVO informatika, Dragan KARANUŠIĆ i Nedim ČOLIĆ
Tisak: »OKO dd« - SARAJEVO, za tisak: Rasim RAPA
RUKOPISE, FOTOGRAFIJE I DISKETE NE VRAĆAMO!
Telefon: 652-781 Fax: 652-785
List je registriran pri Uredu za informiranje Vlade RBiH pod brojem 254, 16.11.1992. godine
ZA IZDAVAČA: Željko PEHAR
 


Za Internet priredili: Philip Miro Arapovics i Drazan Lapic


Mostar 2016.

The domain name and hosting provided by iBooksHrvatska.